Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vantuyen.net/2014/08/25/bai-2-dien-tien-cuoc-tham-sat-dong-bao-vo-toi-tai-hue-vao-tet-mau-than-1968-va-cuoc-tham-cung-cua-thieu-ta-lien-thanh-voi-ten-trung-ta-diep-vien-cong-san-hoang-kim-loan-lien-thanh/
Bài 2: DIỄN TIẾN CUỘC THẢM SÁT ĐỒNG BÀO VÔ TỘI TẠI HUẾ VÀO TẾT MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẨM CUNG CỦA THIẾU TÁ LIÊN THÀNH VỚI TÊN TRUNG TÁ ĐIỆP VIÊN CỘNG SẢN HOÀNG KIM LOAN - Liên Thành