Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vantuyen.net/2015/07/31/hoanglonghai-chong-giac-tau-bai-1-to-tien-chung-ta-chong-tau-xam-lang-nhu-the-nao/
hoànglonghải - Chống Giặc Tầu (Bài 1) - Tổ tiên chúng ta chống Tầu xâm lăng như thế nào?