Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vantuyen.net/2016/05/15/diep-my-linh-nguyen-de-doc-tu-lenh-hai-quan-v-n-c-h-tran-van-chon/
ĐIỆP MỸ LINH - Nguyên Đề Đốc Tư Lệnh Hải Quân V.N.C.H. TRẦN VĂN CHƠN