Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vantuyen.net/2016/07/09/le-mong-nguyen-vong-ve-loi-hen-uoc-tu-bo-suoi-xua/
Nguyễn Đăng Trúc - Lê Mộng Nguyên, Vọng Về Lời Hẹn Ước Từ Bờ Suối Xưa