Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vi.sciencenetnews.com/tuy-chon-trinity-khoa-hoc-so-11-130-ngay-4-thang-6-nam-2013/
“Tùy chọn Trinity – Khoa học” số 11 (130), ngày 4 tháng 6 năm 2013