Don't have Telegram yet? Try it now!
https://vincentandchi.com/2020/04/06/i-made-an-m-v-for-toi-di-cach-ly-im-in-quarantine-ngot-toi-di-tru-dong-parody/
I MADE AN M/V FOR: TÔI ĐI CÁCH LY | I’M IN QUARANTINE - (NGỌT) (tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG PARODY