Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2007/02/19/king-gyanendra-democracy-day-statement-tries-to-justify-feb-1-autocrtic-move/
ज्ञानेन्द्रको सन्देश : प्रतिगमनको पुष्टिको प्रयाय