Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2009/05/06/%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7-%e0%a4%9b%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%87%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9b%e0%a5%88%e0%a4%a8%e0%a5%8c%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b8%e0%a5%87%e0%a4%a8/
'युद्ध छाडेका छैनौं...जनसेनाको स‌ख्या बढायौ‌‌'; प्रचन्ड