Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2010/05/30/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%98%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%80%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%80/
मेघालयका नेपालीभाषी जे भोगिरहेछन्