Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2011/05/27/%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%9b-%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a4%be-%e0%a4%9b%e0%a5%88/
संविधान: कसरी बन्छ थाहा छैन अनि माग्ने मात्रै ?