Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2011/08/20/%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ad%e0%a5%87%e0%a4%9f%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a5%82-%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%99%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a4%95%e0%a4%95%e0%a5%8b-2/
जम्काभेटहरू: व्याङ्ककको खाओसान रोडदेखि नोमपेनसम्म