Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2011/08/27/%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%95%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%96%e0%a4%bf-%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%ae%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d/
ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म: क्रान्ति, द‌ङ्गा र ठुल्दाई