Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2011/10/22/%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%89%e0%a4%81%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b8/
गाउँमा शान्तिको लामो सास (रुकुम-रोल्पा एक्स्प्रेस-२)