Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wagle.com.np/2011/10/22/%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a7-%e0%a4%aa%e0%a4%b9%e0%a4%bf/
माओवादी-भारत सम्बन्ध: पहिले विस्तारवाद, अहिले अवसरवाद