Don't have Telegram yet? Try it now!
https://wwab.home.blog/2018/12/10/thorn-danh-cho-tre-em-va-ngan-chan-lam-dung-tinh-duc-tre-em-wwab-la-de-giup-quyen-gop-va-the-hien-pham-vi-lon-hon-de-ngan-chan-hanh-vi-lam-dung-dang-so-doi-voi-moi-nguoi/
Thorn dành cho trẻ em và ngăn chặn lạm dụng tình dục trẻ em WWAB là để giúp quyên góp và thể hiện phạm vi lớn hơn để ngăn chặn hành vi lạm dụng đáng sợ đối với mọi người