Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ar-frauen.com/%d8%b4%d8%ac%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d8%a3%d8%8c-%d9%81%d9%85%d9%86-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7/
شجعني على ارتكاب الخطأ، فمن خلاله حتما أتعلم