Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.energypress.net/omv-planira-izradu-plinovoda-za-ruski-plin/
OMV planira izradu plinovoda za ruski plin