Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.gkmm.hr/o-nama/sluzbe/sluzba-nabave-obrade-i-zastite-knjiznicne-grade/
Služba nabave, obrade i zaštite knjižnične građe