Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.information.gov.kh/detail/415317
រដ្ឋសភាឯកភាពឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធានាការទូទាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើថាមពលអគ្គិសនី