Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.kolzchut.org.il/he/התאמות_במוסדות_חינוך_ובצהרונים_לתלמידים_הסובלים_מאלרגיה_למוצרי_מזון?utm_source=sharebar&utm_medium=telegram
התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון מאתר "כל זכות"