Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.landgraf.cz/2012/05/09/opozdene-uplatneny-zalobni-bod-rozvinuti-argumentace-vers-kvalitativne-odlisna-argumentace/
Opožděně uplatněný žalobní bod: Rozvinutí argumentace vers. kvalitativně odlišná argumentace