Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.landgraf.cz/2012/11/20/k-prekluzi-prava-statu-vymerit-dan-musi-byt-prihlednuto-z-uredni-povinnosti-tedy-i-bez-namitky-ze-strany-danoveho-subjektu/
K prekluzi práva státu vyměřit daň musí být přihlédnuto z úřední povinnosti, tedy i bez námitky ze strany daňového subjektu