Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.landgraf.cz/2021/01/05/nss-financnimu-uradu-nestaci-vyslovit-pochybnosti-byt-oduvodnene-musi-prokazat-ze-danovym-subjektem-tvrzene-skutecnosti-nenastaly-nebo-alespon-nastat-nemohly/
NSS: Finančnímu úřadu nestačí vyslovit pochybnosti (byť odůvodněné), musí prokázat, že daňovým subjektem tvrzené skutečnosti nenastaly nebo alespoň nastat nemohly