Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.meiko-corp.co.jp/vi/noi-dung-ky-thi-ky-nang-dac-dinh-nganh-an-uong-nha-hang-nghe-quan-ly-ve-sinh/
Nội dung kỳ thi kỹ năng đặc định ngành ăn uống nhà hàng - nghề quản lý vệ sinh