Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ngaunhien.info/blog-entry/ai-khong-mu%e1%bb%91n-nhi%e1%bb%81u-h%c6%a1n
Ai không muốn nhiều hơn ?