Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ngaunhien.info/blog-entry/ai-s%e1%ba%bd-la-ng%c6%b0%e1%bb%9di-nh%e1%ba%b7t-da
Ai sẽ là người nhặt đá ?