Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ngaunhien.info/blog-entry/h%e1%bb%93i-ki-nh%e1%bb%afng-ngay-%e1%ba%a5y-%e1%ba%a5y-%e1%ba%a5y-%e1%ba%a5y-la-th%c6%a1-%e1%ba%a5u
Hồi kí: Những ngày ấy ấy (ấy ấy là thơ ấu)