Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.ngaunhien.info/blog-entry/than-va-nguoi
Thần không thiện thì không đáng thờ