Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.notause.com/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%9d%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8b-%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a5%8b-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%be/
समझदार बनो नोटा चुनो स्वार्थी नेता हटाओ