Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.oyrenci.org/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b1%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1/
دومین روز توزیع کتابهای آموزش تورکی در اورمیه؛"درهای مدارس را برای تحصیل زبان ملت آزربایجان باز کنید"