Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.oyrenci.org/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%9b-%d9%87%d9%86%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1/
سجاد جولانی ؛ هنرمندی که شناسنامه ای برای فرزندش صادر نکرده و با ضرب و جرح بازداشتش کردند.