Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.oyrenci.org/%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%b4%da%a9%d8%a7/
علیرضا فرشی در نامه سرگشاده در خصوص شکایتش از خاطیان قضایی؛صدور برائت برای بازپرس پرونده ام بعلت معمم بودن