Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.pravniblog.com/2019/05/12/otkaz-ugovora-o-radu/
Otkaz ugovora o radu