Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.sbuyproperty.com/รายละเอียดประกาศ/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2/
เซ้งร้าน!! พร้อมโครงสร้างเหล็ก ร้านยกสูง โปร่ง-นั่งสบาย @อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี