Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.standrivel.com/thu-tuc-dang-ky-ma-thue-ca-nhan-trong-nam-2019/
Thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân trong năm 2019