Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.tals-cooking.com/%d7%a1%d7%9c%d7%98-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%a8%d7%99/
סלט של עדשים שחורות ותפוחי אדמה מעוררי זכרונות