Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.tieuhocdongthai.edu.vn/ke-hoach-chuan-bi-cho-viec-tiep-nhan-hoc-sinh-quay-lai-truong-sau-thoi-gian-nghi-phong-dich-covid-19/
Kế hoạch chuẩn bị cho việc tiếp nhận học sinh Quay lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch covid-19