Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.waldorf.co.il/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a3/
חינוך לאורינות מדיה בחינוך ולדורף