Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.waldorf.co.il/%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93/
פתיתת הרשמה לקורסי למורים חונכים - יעודי למורי ולדורף!