Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.zerostopbits.com/install-mysql-8-0-13-on-centos-7-5-1804/
Install MySQL 8.0.13 on CentOS 7.5 (1804)