Don't have Telegram yet? Try it now!
https://www.zgportal.com/zgdogadanja/razgovor-o-arhitekturi-i-svakodnevici-viticevog-stambenog-bloka-i-okolnog-naselja/
Razgovor o arhitekturi i svakodnevici Vitićevog stambenog bloka i okolnog naselja