Don't have Telegram yet? Try it now!
https://yuvalerel.com/2020/04/15/%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%90%d7%96-%d7%a8%d7%99%d7%95-%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%90%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95/
מוזיקאי הג'אז ריו קוואסאקי הלך לעולמו