Don't have Telegram yet? Try it now!
https://asreertebat.com/news/7880/معاون-علمی-و-فناوری-ریاست-جمهوری-مردم-مجبورند-با-وسایل-و-اپلیکیشنzwnjهای-جدید-کار-کنند-اما-این-موضوع-نیاز-به-فرهنگ-سازی-دارد-آینده-شهر-تهران-جز-فناوری-چه-چیزی-خواهد-بود-بحث-اصلی-ما-با-شهرداری-این-بوده-که-تهران-را-به-شهر-هوشمند-و-فناوری-تبدیل-کنیم