Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bayfun.vn/blog/chinh-sach-ve-huy-dat-ve-thay-doi-thong-tin-ve-va-hoan-tra-tien.html
Chính sách về hủy đặt vé, thay đổi thông tin vé và hoàn trả tiền