Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bitcoin-addict.com/2019/04/15/cz-everyone-is-satoshi-except-craig-wright-calvin-ayre-lashes-out-at-binance-is-a-scam/
เรื่องราวชักบานปลาย ซีอีโอ Binance ออกมากล่าวว่า “ทุกคนคือ Satoshi ยกเว้น Craig Wright!” ขณะที่ผู้สนับสนุน Bitcoin SV สวนว่า Binance เป็นเว็บเทรดหลอกลวง