Don't have Telegram yet? Try it now!
https://bitcoininus.com/2019/07/11/remintano-va-aliniex-deu-ho-tro-usdt-dua-tren-nen-tang-erc20-cho-nguoi-dung-viet-nam/
Remintano và Aliniex đều hỗ trợ USDT dựa trên nền tảng ERC20 cho người dùng Việt Nam