Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dangkywebsitevoibocongthuong.com/dang-ky-website-thuong-mai-dien-tu
Đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương