Don't have Telegram yet? Try it now!
https://dangkywebsitevoibocongthuong.com/thong-tu-47-2014-tt-bct-ve-quan-ly-website-thuong-mai-dien-tu
Thông tư 47/2014/TT-BCT về quản lý website thương mại điện tử