Don't have Telegram yet? Try it now!
https://ekspress.az/news/438-azer-bay-can-ve-tur-ki-ye-di-as-por-tes-ki-lat-la-ri-nin-bir-ge-fea-liy-yet-stra-te-gi-ya-si
Azər­bay­can və Tür­ki­yə di­as­por təş­ki­lat­la­rı­nın bir­gə fəa­liy­yət stra­te­gi­ya­sı