Don't have Telegram yet? Try it now!
https://enlightngo.org/post/9279
«Ավելին, քան փանչ լայներն ու հանգերը». Բաթթլ-ռեփի ազդեցության ներուժը oxxxymiron-dizaster բաթթլի օրինակով